Kjemi fra Lejon kemi

Lejon kemi har vært hovedleverandør til det Svenske brannmarkedet i mange år når det kommer til Kjemi for vask av brannutstyr.

De har spesial produkter til vask og vedlikehold av brannutstyr.

Alle Lejon kemi produkter er testet mot MSA, Inter Spiro og Dreager sine pusteluft produkter.

Nylig har et uavhengig labratorie, ALS Scandinavia AB gjort en meget grundig test, der de har analysert masker og meiser brukt i branngasser før og etter vask.

De har testet opp i mot de 16 mest kjente og farligste stoffene som frigjøres i brannrøyk.

Resultatet ble at etter vask med Lejon kemi’s produkter ble utstyret like fritt for giftige gasser som den dagen det var nytt.

Les testrapporten her: